Warunki użytkowania

Własność intelektualna.
Serwis internetowy Grupa GALERIS™ jest własnością Grupy GALERIS™. Jeżeli nie wskazano inaczej lub nie ma takiej potrzeby, wszystkie treści są własnością Grupy GALERIS™.


Prawa autorskie.
Zależnie od fragmentu serwisu internetowego należą do: Grupa GALERIS™. Niniejszy serwis jest publikowany i utrzymywany przez Grupę GALERIS™. Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie teksty oraz informacje publikowane w tym serwisie stanowią własność intelektualną Grupy GALERIS™.


Trademarks.
Wszystkie znaki towarowe zamieszczone w serwisie internetowym Grupy GALERIS™ posiadają swoich prawnych właścicieli. Zostały użyte na podstawie umów lub praw obowiązujących.


Korzystanie z projektów Grupy GALERIS™.
Wszystkie pliki, fragmenty kodów i wydruki, które otrzymujesz do wglądu od Grupy GALERIS™ (w formie elektronicznej lub drukowanej lub frezowanej lub innej) nie mogą być używane komercyjnie. Wszystkie fotografie oraz logotypy posiadają swoich prawnych właścicieli i zostały użyte tylko poglądowo. Żadna część materiałów otrzymanych do wglądu od Grupy GALERIS™ w całości lub w części nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, drukowany, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Grupy GALERIS™ i prawnych właścicieli niniejszych treści.

Kopiowanie zawartości plików lub jego części bez pisemnej zgody właścicieli niniejszych treści w nim zawartych jest zabronione. Zakazuje się upubliczniania materiałów otrzymanych do wglądu przez Grupę GALERIS™ w formie elektronicznej i drukowanej. Projekty łudząco podobne lub takie same jak w materiałach otrzymanych do wglądu są uznawane jako plagiat, a to niesie za sobą konsekwencje prawne.

Grupa GALERIS™ nie udostępnia żadnych materiałów ani nie zdradza żadnych tajemnic wyprodukowanych lub zaprojektowanych sampli.Podstawowe warunki użytkowania i licencja.
Regulacje dostyczące korzystania z serwisu Grupy GALERIS™.

Możesz przeglądać, drukować lub pobierać całość serwisu Grupy GALERIS™ lub jego fragment tylko do użytku prywatnego lub niekomercyjnego. Dotyczy to tekstów, grafik, muzyki oraz filmów o ile nie posiadają one osobnych warunków wykorzystywania ich. Możesz udostępniać linki do serwisu internetowego Grupy GALERIS™.

Nie możesz udostępniać w Internecie, na innych stronach internetowych i serwisach społecznościowych jakichkolwiek treści z serwisu internetowego Grupy GALERIS™. Nie możesz odtwarzać, kopiować, powielać ani rozpowszechniać bądź wykorzystywać wszelkich materiów ze stron serwisu internetowego Grupy GALERIS™ w celach komercyjnych lub za opłatą nawet jeżeli nie wiąże się to z bezpośrednimi korzyściami materialnymi. Nie możesz używać żadnych treści ze stron serwisu internetowego Grupy GALERIS™ i sugerować, że należą do Ciebie. Nie możesz zakłócać działania serwisu Grupy GALERIS. Nie możesz blokować dostępu do serwisu Grupy GALERIS™. Nie możesz tworzyć oprogramowania, które blokuje dostęp do serwisu internetowego Grupy GALERIS™. Nie możesz powodować uszkodzenia lub ograniczać dostępu do jakiejkolwiek sekcji serwisu internetowego Grupy GALERIS. Nie możesz wykorzystywać serwisu internetowego Grupy GALERIS™ w nielegalny sposób, w nielegalnych działaniach i w sposób niezgodny z prawem lub niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia.Gwarancje i wyłączenia odpowiedzialności.
Ten serwis internetowy oraz wszystkie udostępniane w nim informacje, treści, materiały czy inne usługi, dostarczane są przez Grupę GALERIS™ „w takim stanie, w jakim się znajdują” (tzw. as is). Grupa GALERIS™ nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji żadnego rodzaju — ani wyraźnych, ani dorozumianych.

Grupa GALERIS™ nie gwarantuje, że niniejszy serwis jest wolny od wirusów czy innych elementów szkodliwych. Wynika to z faktu, że mimo najszczerszych chęci i działań w kierunku pełnego bezpieczeństwa informatycznego, właściciele niniejszego serwisu internetowego mogą być narażeni na nielegalny atak hakerski. Grupa GALERIS™ nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu żadnego rodzaju roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku korzystania z jakiejkolwiek usługi czy jakichkolwiek udostępnianych poprzez serwis informacji, treści, materiałów czy obcych usług udostępnianych w tym serwisie, w tym z tytułu odszkodowań za szkody bezpośrednie, pośrednie, z tytułu strat moralnych, odszkodowań za rzeczywiste straty lub szkody wtórne (w tym odszkodowań z tytułu utraconych korzyści).Klauzula salwatoryjna.
Postanowienia umowy niniejszej mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.

Produkty Grupy GALERIS™ możesz kupić w oficjalnym sklepie internetowych działającym pod marką Druka™ Przejdź do Druka™

©2021 Grupa GALERIS™. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polska, Wielkopolska, Śrem, 63-100, Wojska Polskiego 5/1, NIP 7851722607

Copyright © 2019 GALERIS Group™. All rights reserved. 2021. Polish privacy policy applies.
U.S.A., New York, NY, Manhattan, 10065